Selidbe, pomoć u prenosu stvari

Možda i vama ne bi baš toliko pala teško selidba da imate radnu snagu koja će polako prenositi vaše stvadri i utovarivati ih u vozilo, a kasnije na novoj lokaciji istovariti i uneti u novo mesto  vašeg životnog okruženja. Mnogi koji se sami upuste u organizaciju selidbe zaboravljaju da je potrebna adekvatna zaštita stvari, da je uvek sve potrebno zamotati folijom. Ne samo zbog oštećenja već se stvari mogu i zaprljati u toku selidbe i prenosa stvari. Ako seldbu možete obaviti sami i naći pomoć u prenosu stvari, onda je dovoljno da izvršite iznajmljivanje kombija za prevoz stvari. Tako možete proći dosta jeftinijie jer onda je cena selidbe po kilometru i zavisi samo od prevoza stvari, bez učešća fizičke radne snage u procesu selidbe. Razmotrite koliko ste vični ovom poslu i nemojte se upuštai u nešto što kasnije može da se otegne i da selidba traje dva dana i tri noći.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 4 =